Rebella Hex

Den 29 juni var premieren på årets Rebella Hex teatershow, Prins Filiokus! I den adledning var jeg så heldig å få jobbet litt med alle de kreative sjelene i Namsskogan Familiepark og Trøndelag. Det har vært kjempegøy og utrolig lærerikt, og en skal ikke se bort i ifra at det dukker opp litt mere hekseri etterhvert. 😉

Mye skribbling, skisser og tegninger ble gjort bak kulissene, og her er litt av illustrasjonsarbeidet som ble gjort i prosessen.

The 29th of june was the premiere of this years Rebella Hex theaterplay, Prince Filiokus! I have been so lucky to have worked with all the creative souls in Namsskogan Familypark and Trøndelag. It’s been a lot of fun, and one shouldn’t rule out that there might be a bit more magic and witchcraft in the future. 😉

A lot of doodling, sketches and drawings where made behind the scenes, and here are a few of the illustrations that were made in the process!

Kostymet til Filiokus måtte være både rockete, prinsete, edderkoppete, børgefjellaktig og litt mystisk og trollskt. Under er noen av ideene som ble forkastet.
The costume of Filiokus had to be rock-like, prince-like, spider-like, børgefjell-aktig and a bit mysterious. Below are some of the ideas that were discarded.

Inne i Rebellas hule kan det skje mye rart..
Inside Rebellas cave a lot of strange things can happen…

Omslaget til Rebellas aktivitetsbok måtte igjennom en nøye skisseprosess før vi fant den beste ideen. 🙂
The cover of Rebellas activitybook had to go trough a careful sketching process until we found the best idea. 🙂

Gøy å se plakaten på print.
Fun to watch the poster printed.

.. Og mate noen “gigantender” i dyreparken.
…And feeding some “giant ducks” in the park.

Advertisements