Rallskanken

Litt bakgrunnsarbeid for Rallskanken. 🙂 En kortfilm av Yesbox Productions. Skrevet av Aleksander Nordaas, animert av Simen Nyland og musikk av Dreamscores/Raymond Enoksen.
Some background work for Rallskanken. A short movie by Yesbox Productions. Written by Aleksander Nordaas, animated by Simen Nyland and music by Dreamscores/Raymond Enoksen.

Side 1 av storyboardet:
Page 1 of the storyboard:

rallskanken_storyboard1

 

Fargeskriptet:
The color script:
rallskanken_fargescript

 

Karakterskisser:
Character sketches:

karakterark_Rallskanken

 

karakterark_åse_og_vaskebjørn

 

karakterark_madam_bever

 

karakterark_mari_musemor

karakterer_størrelser

6

4

3

Den aller første konseptskissa og hvordan scenen ble seende ut til slutt!
The very first concept sketch and how the finished scene turned out.

konsept_vs_ferdig1

Advertisements