Guttespetakkel

I dag ble jeg ferdig med bok nr 4 i Lines Verden serien; “Guttespetakkel” skrevet av Anneli Klepp. Gleder meg til boka kommer ut i August. Boka ble tegna i en uuuuberhektisk tid der jeg hadde 6 deadlines i samme periode. Derfor ble den spesielle anledningen feiret med et glass ~Il Mimo~.

12

Fornøyd.
eqb4rtqh

Og som om ikke det var nok, fikk jeg et eksemplar av Kaleido 4 i postkassen! Er ikke jeg som har tegna den kule forsida. Mine tegninger er gjemt på innsida, sånn som de som tilfeldigvis er teipa på veggen.

DSC_28002

Rallskanken

Litt bakgrunnsarbeid for Rallskanken. 🙂 En kortfilm av Yesbox Productions. Skrevet av Aleksander Nordaas, animert av Simen Nyland og musikk av Dreamscores/Raymond Enoksen.
Some background work for Rallskanken. A short movie by Yesbox Productions. Written by Aleksander Nordaas, animated by Simen Nyland and music by Dreamscores/Raymond Enoksen.

Side 1 av storyboardet:
Page 1 of the storyboard:

rallskanken_storyboard1

 

Fargeskriptet:
The color script:
rallskanken_fargescript

 

Karakterskisser:
Character sketches:

karakterark_Rallskanken

 

karakterark_åse_og_vaskebjørn

 

karakterark_madam_bever

 

karakterark_mari_musemor

karakterer_størrelser

6

4

3

Den aller første konseptskissa og hvordan scenen ble seende ut til slutt!
The very first concept sketch and how the finished scene turned out.

konsept_vs_ferdig1

Rebella Hex

Den 29 juni var premieren på årets Rebella Hex teatershow, Prins Filiokus! I den adledning var jeg så heldig å få jobbet litt med alle de kreative sjelene i Namsskogan Familiepark og Trøndelag. Det har vært kjempegøy og utrolig lærerikt, og en skal ikke se bort i ifra at det dukker opp litt mere hekseri etterhvert. 😉

Mye skribbling, skisser og tegninger ble gjort bak kulissene, og her er litt av illustrasjonsarbeidet som ble gjort i prosessen.

The 29th of june was the premiere of this years Rebella Hex theaterplay, Prince Filiokus! I have been so lucky to have worked with all the creative souls in Namsskogan Familypark and Trøndelag. It’s been a lot of fun, and one shouldn’t rule out that there might be a bit more magic and witchcraft in the future. 😉

A lot of doodling, sketches and drawings where made behind the scenes, and here are a few of the illustrations that were made in the process!

Kostymet til Filiokus måtte være både rockete, prinsete, edderkoppete, børgefjellaktig og litt mystisk og trollskt. Under er noen av ideene som ble forkastet.
The costume of Filiokus had to be rock-like, prince-like, spider-like, børgefjell-aktig and a bit mysterious. Below are some of the ideas that were discarded.

Inne i Rebellas hule kan det skje mye rart..
Inside Rebellas cave a lot of strange things can happen…

Omslaget til Rebellas aktivitetsbok måtte igjennom en nøye skisseprosess før vi fant den beste ideen. 🙂
The cover of Rebellas activitybook had to go trough a careful sketching process until we found the best idea. 🙂

Gøy å se plakaten på print.
Fun to watch the poster printed.

.. Og mate noen “gigantender” i dyreparken.
…And feeding some “giant ducks” in the park.